• spring in't veld
  • spring in't veld
  • spring in't veld
  • spring in't veld
  • spring in't veld
  • spring in't veld
  • spring in't veld
  • spring in't veld
  • spring in't veld

Dit zijn de blogs

Hier vind je alle activiteiten van de klassen!

Tip: ga even met je muis over de foto's, misschien zit er wel een heus fotoalbum achter!

Thema opgeruimd staat netjes.

Geschreven door Karla Deknop op zondag 21 november 2021. Aangepast op zondag 21 november 2021

We merken overal dat er wat aan het milieu moet gedaan worden. Ook in het derde leerjaar leerden we hoe we afval moesten sorteren, recycleren, ...

Bij rekenen leerden we over rechten en gebogen of gebroken lijnen, maakten aftrekkingen a.d.h.v. een spelletje van de bergbeklimmer, wogen met verschillende weegschalen, .....

Het leescircuit hebben we verdergezet met racelezen, toneellezen,.... Alles verliep al veel vlotter.

Ook de eilanden brachten we een bezoekje.

 

Halloween.

Geschreven door Karla Deknop op zondag 21 november 2021. Aangepast op zondag 21 november 2021

Omdat onze uitstap naar Brussel niet kon doorgaan, hebben we wel halloween kunnen vieren in de school. We stapten samen een kilometer naar het kerkhof. Herhaalden de hoofdrekenoefeningen a.d.h.v. een bosspel, aten lekker cakejes, werkten onze robothandjes verder af, ...

 

Wat'n familie.

Geschreven door Karla Deknop op dinsdag 26 oktober 2021.

We leerden verschillende familietradities en -vormen kennen.

Ook maakten we kennis met de verschillende manieren van communiceren : een draadtelefoon, brailleschrift, ...

We stelden een mindmap samen over onze eigen familie.

Samen verduidelijkten we onze talenten in de eilanden en konden ze ook aan elkaar tonen. Zo fier dat we waren.

We verlegden ook onze grenzen bij een improvisatieles. Daar hebben we veel gelachen.

Met de i-pads en een fotoapparaat fotografeerden we al het afval in onze buurt. Dit was eens nodig om onze ogen weer te openen.

 

Thema : de zon.

Geschreven door Karla Deknop op dinsdag 28 september 2021. Aangepast op dinsdag 28 september 2021

We leerden over de kenmerken van de zon. We maakten een zonnewijzer en werkten proefjes uit i.v.m. de zon.

We maakten kennis met de verschillende eilanden van onze talenten en lieten ons daar enorm in gaan.

We genoten van de zon en trokken weer zoveel mogelijk naar buiten.

Moeilijke begrippen van Nederlands herhaalden we door spelletjes.

De deeltafels leerden we met kroonkurken. Dingen meten kent ook geen geheimen meer voor ons.

Op de i-pads zochten we informatie op over nachtdieren en brachten ook ons eerste bezoekje dit schooljaar aan de bib.

In het Frans leerden we elkaar groeten en onszelf voor te stellen.

 

De eerste week in het derde leerjaar.

Geschreven door Karla Deknop op dinsdag 7 september 2021.

Het schooljaar is weer begonnen en we waren allemaal blij dat we weer met onze vrienden en vriendinnen samenzijn.

We vertelden over de vakantie, deelden onze nieuwe boeken uit en stelden onze klasregels samen om er een leuk schooljaar van te maken.

Tussen de lessen door, maakten we tijd voor een bewegingstussendoortje. Daar hebben we af en toe wel nood aan.

We herhaalden ook de getallen tot 100 en lazen in groep. Zolang het zonnetje schijnt, doen we dat zoveel mogelijk buiten.

Voor we het goed en wel beseften, was de week alweer voorbij.

 

Uitkijken naar.

Geschreven door Karla Deknop op zondag 13 juni 2021.

Bij ons voorlaatste thema keken we uit naar verschillende vogels en al hun kenmerken. De delen van een ei hebben geen geheimen meer voor ons. Met een verrekijker gingen we op speurtocht.

We hielden ook onze spreekbeurt over ons eigen informatief boek naar keuze.

Bij onze lessen meten maakten we een eigen kindersangria (inhoudsmaten) en 3 speculaaskoekjes (gewichten). Het heeft gesmaakt.

 

Goede vaart.

Geschreven door Karla Deknop op zaterdag 15 mei 2021. Aangepast op zaterdag 15 mei 2021

 In dit nieuwe thema leerden we over de weg van het water, luchtvaart, ruimtevaart, zo 'n vaart zal het niet nemen ,....

We maakten met potjes en andere materialen muziek met water.

We leerden werken met de atlas en leerden verschillende ontdekkingreizigers kennen.

Tijdens de jeugdboekenmaand vertelden we allemaal over ons gelezen boek en de juf vertelde uit haar lievelingsboek. Nadien zagen we ook de verfilming ervan.

Agent Pascal kwam ook langs en leerden hoe we moesten reageren bij verschillende verkeerssituaties aan onze schoolpoort.

Ook hielden we een evacuatieoefening van de bus omdat we met het derde leerjaar gingen zwemmen.

 

Carnaval.

Geschreven door Karla Deknop op maandag 29 maart 2021.

Dit jaar mocht carnaval zeker niet ontbreken.

We kregen de opdracht om ons in thema 'kleuren' te verkleden en er iets muzisch aan te koppelen. Wij kozen ervoor om ons te verkleden in originele potloden vb. een legerpotlood, een roos potlood, een tijgerpotlood, ....

We zongen er zelf een liedje bij  'Les couleurs'.

In de klas kregen we verschillende opdrachten omtrent muziek die we in groep moesten uitvoeren. Vb. nieuwe liedteksten schrijven, bodypercussie, een panfluit maken met rietjes volgens stappenplan en een muziekstukje spelen met boomwhachers.

Nadien mochten we voor elkaar optreden.

Met wie spreek ik?

Geschreven door Karla Deknop op maandag 29 maart 2021. Aangepast op maandag 29 maart 2021

Bij ons volgende thema leerden we hoe mensen doorheen de tijd en in de toekomst met elkaar communiceren. Op internet zochten we informatie over sociale media en leerden daarbij ook de gevaren.

We maakten onze eigen poppenkast met schimmenspel. De elektrische kring heeft geen geheimen meer voor ons.

We haalden elektrische apparaten uit elkaar met verschillende materialen en maakten er nadien onze eigen uitvinding mee. Er waren zeer originele werkstukken bij.

Bij godsdienst testten we allerlei gebedshoudingen uit.

Voor rekenen gingen we een kilometer wandelen en koppelden daaraan direct een bezoekje aan het kerkhof.

Welke maat?

Geschreven door Karla Deknop op maandag 1 maart 2021.

We leerden over verschillende 'maten' zoals ; vrienden, kledingmaten, gewichten, elkaars kracht meten, ...

We leerden ook in groep samenwerken en hoe we het best met conflicten kunnen omgaan met behulp van handpoppen.

Bij onze Franse tussendoortjes oefenden we enkele werkwoorden en onze lichaamsdelen benoemen.

Bij Nederlands keerden we terug in de tijd tot het ontstaan van ons alfabet, de boeken, .... Hierbij maakten we zelf perkament.

Voor wiskunde herhaalden we de leerstof met behulp van spelletjes.

Tussen de lessen door maakten we natuurlijk ook tijd om ons eens te ontspannen door : ping-pong te spelen, rekkerspelletjes, een tekening maken met een potlood in de mond,...

 

 1 2 3 >  >>