MOS school

MOS = Milieu op school

Een milieuzorgsysteem op school is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken.

Het is de bedoeling om kinderen bewuster te leren omgaan met vele dingen: de natuur, de dieren, afval sorteren, recycleren, composteren, zuinig omgaan met energie, veilig in het verkeer,... We werken het hele schooljaar door aan de verschillende doelstellingen en leerlijnen binnen wereldoriƫntatie en dit zowel in de kleuterschool als in de lagere school.

Afval en papiertjes horen thuis in de gepaste vuilnisbak. We gooien nooit papiertjes of afval op de grond.

Gelieve lunchpakket en koekjes mee te geven in een herbruikbaar doosje of brooddoos.

Water (zonder toegevoegde siropen) wordt meegebracht in een kruik of een herbruikbare fles.


close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x