Scholengemeenschap

Vanaf het schooljaar 2020-2021 werd er een scholengemeenschap opgericht waarvan de hierna vermelde scholen deel uitmaken :

 • Vrije Basisschool Jan Ruusbroec
 • Vrije Basisschool Sint-Stevens
 • Vrije Basisschool De Hoek
 • Vrije Basisschool Sint-Lutgardis
 • Vrije Basisschool Onze-Lieve-Vrouwinstituut
 • Vrije Basisschool Harten Troef
 • Vrije Basisschool Spring in ‘t veld
 • Vrije Basisschool Heilig-Hart&College Halleweg
 • Vrije Basisschool Heilig-Hart&College Vondel
 • Vrije Basisschool Heilig-Hart&College Handbooghof
 • Vrije Basisschool Heilig-Hart&College Kasteelstraat

 

Deze scholengemeenschap wordt genoemd KORHA basis

Administratieve zetel : Vondel 41 – 1500 Halle
Coördinerend directeur : Leen Denayer

De opgerichte scholengemeenschap heeft als doel het onderwijs te coördineren en te begeleiden.

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Onze school behoort tot de schoolgemeenschappen van de Zusters Annuntiaten van Heverlee:

Katholiek onderwijs regio Halle annuntiaten

Naamsesteenweg 355 – 3001 Heverlee


close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x